Regulament

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“BRIGHT HERE, BRIGHT NOW ”

Descarcă regulament

SECTIUNEA 1

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Art.1.1 Organizatorul campaniei cu premii este OPTICAL INVESTMENT GROUP S.A., cu sediul în Str. Amiral Horia Macelariu, Nr. 61-81, Corp B, Parter, Camera 4, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1110150/2019, Cod unic de inregistrare 41476070, numit in continuare ”Organizator”/ “Organizatorul”)

Art.1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”). Participarea la Tombola implica acordul expres, luarea la cunostinta si acceptarea fara obiectiuni a Regulamentului de catre toti participantii.

Art.1.3 Prezentul Regulament este intocmit si va fi disponibil, in mod gratuit, in permanenta, pe toata durata Campaniei pe pagina web: https://www.instantexperience.ro/. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut, in mod gratuit si printr-o solicitare la adresa de e-mail: receptie@opticalinvestment.ro

Art.1.4 Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum 1 (una) zile lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor.

SECTIUNEA 2

LOCUL DE DESFASURARE  AL CAMPANIEI

Art. 2 Prezenta Campaniei va fi organizata in magazinele participante prevazute in Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3

DURATA CAMPANIEI

Art. 3.1 Campania se va desfasura in perioada 21 iunie 2021, incepand cu ora 09:00 – 15 august 2021, pana la ora 23:59, in limita premiilor alocate.

Art. 3.2 Dupa data incheierii perioadei de desfasurare a Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei “BRIGHT HERE, BRIGHT NOW”

SECTIUNEA 4

DREPTUL DE PARTICIPARE

Art. 4.1 Dreptul de participare este recunoscut oricarei persoane fizice care la data extragerii a implinit varsta de 18 ani, cu domiciliul in Romania, exceptie facand angajatii tuturor societatilor ce opereaza magazinele participante la Tombola (vezi art. 2 din Regulament), ale companiilor implicate direct sau indirect in desfasurarea sau organizarea campaniei, precum si membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Art. 4.2 La Tombola organizata de Optical Investment Group S.A.  pot participa toti clientii care, in perioada 21 iunie 2021 incepand cu ora 09:00, achizitioneaza din magazinele participante la tombola, mentionate in art. 2 de mai sus, ochelari de soare marca Polaroid si accepta sa participe la Tombola “BRIGHT HERE, BRIGHT NOW”, prin parcurgerea pasilor mentionati la art. 4.3.

Art. 4.3 La orice achizitie de ochelari de soare marca Polaroid, din magazinele partenere participante, clientul, in baza bonului fiscal primit in magazin, va trebui sa se inregistreze pe pagina web a Organizatorului: https://www.instantexperience.ro/, unde va trebui sa introduca numarul bonului fiscal, data bonului fiscal, localitatea din care a achizitionat produsul, numele, prenumele, adresa de e-mail, telefon de contact si magazinul partener participant de unde a cumparat ochelarii. In urma inregistrarii, participantul va primi un mesaj standard de la Organizatorul, in vederea validarii adresei e-mail transmise. Participantul este obligat sa pastreze bonul fiscal pana la terminarea Tombolei, in cazul in care castigatorul extras nu poate prezenta, indiferent de motiv, bonul cu care sa faca dovada achizitionarii ochelarilor de soare, acesta nu-si poate valorifica premiul.

SECTIUNEA 5

DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

Art. 5.1 Castigatorii vor fi desemnati prin tragere electronica la sorti prin intermediul platformei Random.org. Vor fi in total 8 trageri la sorti, planificate in zilele:

Extragere saptamana 8: 16.08.2021 ora 15.00. Perioada de inscriere 09.08.2021 ora 00.00 – 15.08.2021 ora 23.59

Art. 5.2 Organizatorul va publica pe site-ul sau https://www.instantexperience.ro/ cu 4 ore inainte de ora extragerii, un tabel cu toti participantii la tombola. Tabelul va contine toate numerele bonurilor participante la tombola, fiecarui bon atribuindu-se un numar de la 1 la cate persoane participante sunt.

Art. 5.3 In temeiul organizarii unei tombole cat mai transparente, extragerea electronica la sorti va fi filmata printr-o sesiune LIVE pe pagina de Facebook InstantExperience  https://www.facebook.com/Instant-Experience-400225350386538/ ,  iar filmul extragerii va fi pus la dispozitie autoritatilor abilitate, daca va fi cazul, pentru a verifica veridicitatea extragerii.

Art 5.4 Pentru fiecare extragere va fi desemnat un castigator si 2 castigatori de rezerva, pentru fiecare premiu, astfel incat daca castigatorul desemnat nu poate/nu vrea sa revendice premiul, acesta sa fie reportat catre castigatorii de rezerva.

Art.5.4 Dupa desemnarea castigatorului, acesta va fi contactat de catre reprezentatii Organizatorului in vederea valorificarii premiului.

Art. 5.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere castigatorului sa prezinte un act de identitate valid la momentul in care acesta isi revendica premiul si semnarea unui Proces – Verbal de predare – primire premiu.

Art. 5.6 Participatul care a fost declarat castigator la una dintre extrageri nu mai poate participa la urmatoarele extrageri, inclusiv in cazul in care acesta a refuzat/nu a putut sa-si revendice premiul din motive independente de vointa sa.

SECTIUNEA 6

PREMIILE TOMBOLEI

Art. 6.1 Fiecare extragere se va efectua in vederea acordarii urmatoarelor premii, cate un premiu din cele 5 in fiecare saptamana:

Premiul I – consta in 8 Excursii pe teritoriul Romaniei in valoare fiecare de 1.750 lei (cu TVA), in valoare totala de de 14.000 lei (cu TVA), extragerile se vor face in fiecare saptamana in data si ora prevazuta la art. 5.1 din prezentul Regualment.

Excursiile acordate sunt valabile doar pe teritoriul Romaniei in baza unui Voucher valoric de vacanta emis de catre agentia cu care Organizatorul colaboreaza in vederea acordarii premiilor. In baza Voucherului pus la dispozitie de Organizator, castigatorul isi va putea achizitiona la libera sa alegere orice pachet turistic din portofoliul agentiei de turism, in limita valorii Voucherului de 1.750 lei (cu TVA). In cazul in care valoarea excursiei/ sejurilui ales depaseste valoarea Voucherului pus la dispozitie de catre Organizator, Castigatorul va putea achita diferenta pentru excursia dorita direct la agentia de turism partenera cu Organizatorul.

Castigatorul nu poate apela la nicio alta agentie de turism sau rezerva in regim propriu Excursia castigata, castigatorul isi poate valorifica Voucherul castigat doar prin intermediul agentiei de turism aleasa de catre Organizator.

In cazul in care Excursia dorita are valoarea mai mica decat valoarea inscrisa pe Voucher, atunci Castigatorului nu va putea primi contravaloarea ramasa, suma astfel rezultata fiind pierduta de catre Castigator.

Voucherul castigat in urma participarii la prezenta Tombola nu este fractionabil si poate fi utilizat o singura data, pana la data de 31.12.2021. Nu pot fi achizionate Excursii care depasesc data de 31.12.2021 si care nu sunt pe teritoriul Romaniei.

Este posibil ca in functie de sejurul ales Voucherul sa nu acopere transportul sau alte activitati extra (vizite, bilete obiective turistice etc.) sau alte taxe de statiune / oras / hoteliere / obiective turistice / asigurari etc.

Extragerile vor avea loc conform planificarii de la art. 5.1.

Dupa extragerea electronica la sorti, castigatorii vor fi contactati telefonic, iar dupa ce au fost contactati telefonic, prin intermediul postei electronice li se va transmite un mail pentru confirmarea premiului. Castigatorul are obligativitatea de a raspunde la mailul primit sa isi anunte intentia de a participa in cadrul Excursiei castigate. Mailul de confirmare, va trebui transmis catre Organizator, in termen de 36 de ore de la data la care i-a fost transmis, depasirea acestui termen echivaleaza cu decaderea din dreptul castigatorului de a-si valorifica premiul. In acest caz, precum si in cazul in care, dupa transmiterea mailului, castigatorul se razgandeste si nu mai vrea/poate sa isi valorifice Voucherul, Organizatorul va desemna un nou castigator din castigatorii extrasi de rezerva.

Premiul II – consta in 8 buc Scooter Electric Xiaomi Mi 1S fiecare in valoare de 1.599 lei, respectiv valoare totala de 12.792,02 lei (TVA  inclus)

Premiul III – consta in 24 buc Smartwatch Garmin Vivomove 3 fiecare in valoare de 690 lei cu tva, valoare totala 16564.80 lei cu TVA.

Premiul IV – consta in 24 buc Boxa inteligenta Google Nest Hub ecran 7” fiecare in valoare de 399 lei cu tva, valoare totala 9575.88 lei cu TVA

Premiul V – consta in 24 buc Casti Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 fiecare in valoare de 70 lei cu tva, valoare totala 1680 lei cu TVA.

Premiile II / III / IV / V – vor putea fi ridicate din magazinul de unde a fost achizitionata perechea de ochelari Polaroid sau unul din magazinele Optiblu/ Optiplaza din tara in functie de intelegerea partilor (chiar daca produsul a fost achizitionat dintr-un alt magazin partener), in baza unui act de identitate valid, in termen de 7 zile calendaristice de la data la care castigatorul a fost contactat in vederea ridicarii premiului. La momentul la care castigatorul este contactat in vederea ridicarii premiului, acesta va trebui sa comunice si magazinul de unde vrea sa ridice premiul. Termenul de 7 zile reprezinta termen de decadere, in cazul in care castigatorul nu se prezinta sa ridice premiul, acesta va fi acordat in ordine urmatorului castigator de rezerva desemnat.

In cazul in care castigatorul nu poate ridica premiul personal, ridicarea premiului de catre imputernicit poate fi facuta doar in baza unei procuri autentice notariale.

Art. 6.2 Impozitele datorate pentru premiile acordate castigatorilor sunt achitate de Organizator in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Organizatorul Tombolei nu este raspuzantor de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina persoanelor castigatoare.

SECTIUNEA 7

INLOCUIREA/SCHIMBAREA/CONTRAVALOAREA IN BANI A PREMIILOR

Art. 7.1 Refuzul de a primi premiul sau de a-l valorifica in conditiile de mai sus mentionate, va conduce la pierderea dreptului castigatorului la premiu.

Art. 7.2 Catigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii acestuia in bani sau in alte obiecte si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor acestuia.

SECTIUNEA 8

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 8.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018. Prin inscrierea la Tombola si comunicarea datelor cu caracter personal, participantii si castigatorii Tombolei inteleg ca datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate in interesul legitim pe care Organizatorul il are  in vederea desfasurarii prezentei Tombole.

Art. 8.2 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. La cererea expresa a persoanei vizate, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite pe adresa Organizatorului receptie@opticalinvestment.ro, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Art. 8.3 Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de Organizator in scopul desfasurarii Tombolei, sunt urmatoarele: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, orasul din care s-a achizitionat produsul, magazinul. De asemenea, in cazul persoanelor desemnate castigatoare a excursiilor oferite vor fi prelucrate si datele necesare in vederea depunerii declaratiilor fiscale: CNP si adresa castigatorului.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul site-ului sunt IP-ul si data accesarii. Aceste date sunt accesate prin intermediul modulului de Securitate WordFence atunci cand detecteaza situatii care ar putea pune in pericol site-ul.

Scopul prelucrarii datelor este desfasurarea tombolei, temeiul legal al acestei prelucrari, fiind detaliat dupa cum urmeaza:

 • participarea la tombola, confirmarea inscrierii la tombola si la tragerile la sorti saptamanale (interesul legitim al Organizatorului);
 • plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);
 • solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Tombolei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
 • activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului);
 • retentia datelor cu caracter personal pe o perioada de 3 in vederea apararii in cazul unui litigiu si/sau diferend in legatura cu tombola organizata (interesul legitim al Organizatorului)

Art. 8.4 In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimțamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea la Tombola, nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

Art. 8.5 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct. Acestea pot fi dezvaluite catre:

 • partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, inclusiv Partenerii desemnati in aceasta Tombola implicati in desfasurarea si organizarea Tombolei;
 • notarilor publici /avocatilor desemnati sa acorde asistența pentru organizarea si desfasurarea Tombolei;
 • furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing – agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
 • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
 • furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web;
 • furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc.;
 • autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimțamantul sau interesul legitim).

Art. 8.7 Durata de pastrare a datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.  Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Tombolei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de 3 ani, in scopul exclusiv al Organizatorului de a se apara in eventualitatea aparitiei unor litigii. Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile, de minim 5 ani.

Art. 8.8  Drepturile persoanelor vizate

Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 • Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 • Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;
  • si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
  • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
  • datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.
 • Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia specifica.
 • Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
 • in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;
 • in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

Pentru mai multe detalii privind modul in care Organizatorul relucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal va invitam sa consultati si:

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta Optical Investment Group S.A.  utilizand urmatoarele date de contact:

Departament Marketing:

Strada Horia Macelariu nr.61-81, Sector 1, Bucuresti

Telefon: 0372. 651. 760

Adresa de e-mail: receptie@opticalinvestment.ro

SECTIUNEA 9

RASPUNDEREA

Art. 9.1 Prin participarea la Tombola, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin acest Regulament, nerespectarea acestora putand atrage raspunderea participantilor.

Art. 9.2 Prin participarea la Tombola, castigatorul este de acord sa furnizeze Organizatorului datele prevazute la Sectiunea 1 si sa semneze un proces verbal de predare primire a premiului castigat.

Art. 9.3 Inscrierea inainte sau dupa perioadele mentionate in Regulament nu se iau in considerare.

Art. 9.4 Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

Art. 9.5 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta solicitarilor ce apar ulterior desemnarii castigatorului, cu privire la orice aspect in legatura cu Tombola.

Art. 9.6 Castigatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta, neasumandu-si nicio responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice alta consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie. Castigatorul care declara/transmite informatii/date eronate/false este decazut din calitatea de castigator.

Art. 9.7 In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul/premiile acordat/e.

Art. 9.8 Dupa inmanarea premiilor Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte reparatii, de orice natura, legate de premiul castigat.

Art. 9.9 Optical Investment Group S.A., in calitate de Organizator, nu isi asuma raspunderea pentru executarea necorespunzatoare, neconforma sau la timp a obligatiile asumate de companiile furnizoare de servicii acordate drept premii, acestea fiind direct raspunzatoare fata de castigatori, conform dispozitiilor legale privind protectia consumatorului precum si a celor care guverneaza categoriile de servicii prestate castigatorilor (servicii turistice, servicii de transport). De asemenea, Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire modificarile intervenite in orarul zborurilor, datorate culpei companiei de zbor sau conditiilor meteorologice.

SECTIUNEA 10

INCETAREA INAINTE DE TERMEN A TOMBOLEI

Art. 10.1 Prezenta Tombola poate inceta numai in urmatoarele situatii:

 • La implinirea termenului pentru care a fost anuntata Tombola,
 • In cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Tombola.

Art. 10.2 In situatiile avute in vedere la art. 10.1 din prezenta sectiune, Organizatorul nu este tinut de nicio obligatie catre participantii la Tombola, dupa cum nu este tinut la plata unei sume cu titlu de despagubire sau alte asemenea.

Art. 10.3 Situatiile avute in vedere la art.10.1 le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.

SECTIUNE 11

LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Art. 11.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta in conformitate cu dreptul comun.

Art. 11.2 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum aceasta a fost ulterior modificata si completata.

 

OPTICAL INVESTMENT GROUP S.A.

Prin administrator,

Raluca Daiana Cimpianu

Piotr Wilczynski

 

Nr curent NUME PARTENER NUMELE MAGAZINULUI ORAS ADRESA EXACTA LOCATIE DATE CONTACT TELEFON
1 A AND D OPTIC SHOP SRL optic shop Timisoara Str Alba Iulia Nr 7 0745427883
2 ADEMA OPTIC TOPLITA S.R.L. Adema Optic Toplita Str. Murelor nr4 0751834327
3 A.G.G. 2017 S.R.L. Urziceni Calea Bucuresti, nr 102-103 0720631784
4 AKAMTRA SRL Constanta Str Orhideelor, nr 10A 0723918199
5 ALINORA OPTIMEX SRL OPTICRISTAL Brasov STR CEZAR BOLIAC NR 12 0723222224
6 AXA DESIGN AXA DESIGN Vaslui str.Stefan cel Mare ,nr.45 0742779829
7 AXA DESIGN AXA DESIGN Barlad str.Republicii ,nr. 235 0786232198
8 AXA DESIGN AXA DESIGN Barlad str.Republicii,nr.185 0728898823
9 AXA DESIGN AXA DESIGN Husi str. Piata Victoriei nr.118 , bl. D 0766248031
10 AZUR OFTA S.R.L. Azur Ofta Dej Strada IC Bratianu, bl E2, ap 12 0770737082
11 BIAND OPTIC SRL Biand Optic Bucuresti Bdul Ferdinand nr 103 A 0721928280
12 CLARISS OPTIQ MED S.R.L CLARISS OPTIQ Pitesti BD.PETROCHIMISTILOR BL B31 0785285048
13 CLARITY EXPRESS SRL Optik Gallery Bucuresti Erou Iancu Nicolae 103(Jolly Ville) 074365300
14 CLARITY EXPRESS SRL Optik Gallery Bucuresti Str Maior Alex Campeanu, Nr 4-6 074365300
15 Codrin Vizual SRL Codrin optic Iasi Str Birnova, nr 29k 0742044280
16 COOL OPTIC MEDICAL SRL Craiova Str. Alexandru Ioan Cuza, nr 25 0744257585
17 CREATIV OPTIK SRL CREATIV OPTIK Focsani STR CUZA VODA NR 10 0723538572
18 CREATIV OPTILINE SRL Creativ Optiline Craiova Str. Carol  1 nr 84 0730595935
19 CRISTAL VISION FVD Piatra Neamt Bdul Decebal, nr 2 0790184014
20 DOCTORLENS S.R.L. Oradea Bdul 21 dec 1989 , nr 93 0742945085
21 E OPTICA THREE SRL Iasi Bdul Independentei, nr 10 0752312312
22 EDROCOPTIC S.R.L. Optica Iasi Bdul Alex cel Bun, nr 38 0748592279
23 FALEZA SRL CENTRUL DE OFTAMOLOGIE FALEZA Tulcea STR PORTULUI NR 12 0755326326
24 Gama Optic Smart Gama Optic Cluj Napoca Bdul 21 Dec  1989, nr 1 0742517355
25 Gama Optic Smart Gama Optic Cluj Napoca Bdul 21 Dec  1989, nr 133 0742517355
26 Gama Optic Smart Gama Optic Cluj Napoca Str Izlazului nr 1A 0742517355
27 Gama Optic Smart Gama Optic Floresti Str Eroilor, nr 25 0742517355
28 Grande Paradiss Optik SRL Paradiss Optik Popesti Leordeni Strada Berceni, Nr 5, 0721670430
29 HELP NET FARMA SA Help Net 388 Targu Neamt Str. Castanilor, Nr. 4 0757845388
30 HELP NET FARMA SA Help Net 366 Mosnita Noua Strada Principala, nr. 2 0755045366
31 HELP NET FARMA SA Help Net 33 Pitesti Calea Craiovei, bl.1B, parter 0746123833
32 HELP NET FARMA SA Help Net 300 Balotesti Str. Malul Roșu nr. 4, Balotesti 0746123874
33 HELP NET FARMA SA Help Net 137 Navodari Str. Constantei, nr. 26, Navodari 0752343437
34 HELP NET FARMA SA Help Net 194 Bucuresti Sos. Vasile Milea, nr. 4, parter 0744625194
35 HELP NET FARMA SA Help Net 4 Bucuresti Sos. Mihai Bravu, nr. 128, bl. D 24, parter (metrou Iancului) 0746123804
36 HELP NET FARMA SA Help Net 5 Bucuresti Piata Alba Iulia, nr.8,bl.17, parter (Rond Piata Alba Iulia) 0746123804
37 HELP NET FARMA SA Help Net 14 Bucuresti Bd. Unirii, nr. 27 (Metrou Unirii) 0746123814
38 HELP NET FARMA SA Help Net 15 Bucuresti Bd. Ion Mihalache, nr.92 (Mega Image) 0746123815
39 HELP NET FARMA SA Help Net 16 Bucuresti Calea 13 Septembrie, nr.126, bl. P34 (Monitorul Oficial) 0746123816
40 HELP NET FARMA SA Help Net 22 Constanta Bd. Alexandru Lapusneanu, nr.116 C,City Park Mall Constanta 0746123822
41 HELP NET FARMA SA Help Net 33 Pitesti Calea Craiovei, bl.1B, parter (Complex Boema) 0746123833
42 HELP NET FARMA SA Help Net 35 Bucuresti Str. Av. Radu Beller, nr.8 (Piata Dorobanti) 0746123835
43 HELP NET FARMA SA Help Net 43 Bucuresti Str. Mihail Sebastian, nr.133-135, bl.V29 0746123843
44 HELP NET FARMA SA Help Net 46 Bucuresti Bd.Drumul Taberei, nr.44, Complex Comercial A 7 0746123846
45 HELP NET FARMA SA Help Net 51 Bucuresti Bd.Sincai, nr.1-1A 0746123851
46 HELP NET FARMA SA Help Net 52 Bucuresti Str. Piata Amzei, nr.10 – 22, parter 0746123852
47 HELP NET FARMA SA Help Net 53 Bucuresti Str. Lt. Aviator Radu Beller, nr. 3-7 0746333863
48 HELP NET FARMA SA Help Net 63 Slobozia Complex Kaufland DN 2 A 0742100042
49 HELP NET FARMA SA Help Net 73 Bucuresti Str. Nicolae Caramfil, nr.52-56 (Burileanu) 0746333873
50 HELP NET FARMA SA Help Net 83 Brasov Str. Zaharia Stancu, nr. 1, parter (Coresi Shopping Resort) 0746123883
51 HELP NET FARMA SA Help Net 88 Timisoara Calea Aradului, nr. 56/A (Complex Auchan Nord) 0746333888
52 HELP NET FARMA SA Help Net 93 Cluj Napoca Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 142  (CORA Hipermarket) 0746333893
53 HELP NET FARMA SA Help Net 96 Bucuresti Baneasa Shopping City, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D 0746123896
54 HELP NET FARMA SA Help Net 100 Timisoara Galeria Auchan 2 – comuna Giroc, sat Chisoda, DN 59 Stg, spatiul nr.25 0753087100
55 HELP NET FARMA SA Help Net 112 Corbeanca Sos. Unirii, nr.2, Sat Petresti 0752343413
56 HELP NET FARMA SA Help Net 22 Bucuresti Str. Elefterie, Nr. 47 – 49 0746123822
57 HELP NET FARMA SA Help Net 123 Bucuresti Str. Stirbei Voda, nr.152, bl. 26 B 0752343423
58 HELP NET FARMA SA Help Net 130 Otopeni Str. 23 august, Bl.U 5, parter 0752343430
59 HELP NET FARMA SA Help Net 137 Navodari Str. Constantei, nr. 26, Navodari (Complex Kaufland) 0752343437
60 HELP NET FARMA SA Help Net 138 Bucuresti Sos. Pipera, nr. 31-33, bl. IV B, parter 0752343438
61 HELP NET FARMA SA Help Net 149 Constanta Str. Cumpenei, nr.2 (Cora Constanta) 0752343549
62 HELP NET FARMA SA Help Net 61 Constanta Bd.Tomis, DN 2A, parter, Centrul Comercial TOM 0746333961
63 HELP NET FARMA SA Help Net 165 Oradea Str. Stefan Octavian Iosif, nr.3A, Kaufland Oradea – Iosia 0752343465
64 HELP NET FARMA SA Help Net 179 Busteni Str. Libertatii, nr.85 (Centrul Comercial Costila), parter 0752343479
65 HELP NET FARMA SA Help Net 181 Bucuresti B-dul Gheorghe Magheru nr. 32-34, parter 0752343481
66 HELP NET FARMA SA Help Net 182 Corbeanca Soseaua Unirii, nr.240, parter(in incinta Complexului Comercial Soho) 0752343482
67 HELP NET FARMA SA Help Net 188 Bucuresti Str. Pierre de Coubertin, nr. 3 – 5, Mega Mall 0752343488
68 HELP NET FARMA SA Help Net 193 Bucuresti Sos. Bucuresti Ploiesti, nr.44A, Centrul Comercial Feeria 0752343493
69 HELP NET FARMA SA Help Net 195 Bucuresti Sos.Vergului, nr.20, parter, Galeria Esplanada – Centrul Comercial Cora Pantelimon 0752343495
70 HELP NET FARMA SA Help Net 197 Bucuresti Bd. Iuliu Maniu, nr. 546 – 560, Centrul Comercial Militari Shopping Center 0744509197
71 HELP NET FARMA SA Help Net 200 Bucuresti Splaiul Independentei, nr.210 – 210B, parter, Centrul Comercial Orhideea 0759045700
72 HELP NET FARMA SA Help Net 206 Timisoara Str. A. Demetriade, nr.1,Iulius Mall Timisoara, locatia PE10 0759045706
73 HELP NET FARMA SA Help Net 208 Galati Bd. George Cosbuc, nr. 251,Galati Shopping City, locatia A320 0759045708
74 HELP NET FARMA SA Help Net 214 Constanta Bd. Aurel Vlaicu,nr.220, Vivo Constanta 0759045714
75 HELP NET FARMA SA Help Net 278 Constanta Sos. Mangaliei, nr.195 A, Auchan Constanta Sud 0759017278
76 HELP NET FARMA SA Help Net 301 Balotesti Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Km 20, Balotesti Value Center 0759045301
77 HELP NET FARMA SA Help Net 359 Bucuresti Bd. Iuliu Maniu,nr.6 P, Campus 6 0752343448
78 IDEAL IRIS OPTIK S.R.L. Ideal Optic Buzau Str Domnisori, nr 19 0732240834
79 IMMUNOEYE SRL Sf. Gheorghe Str Bartoc Bela, nr 18 0745166991
80 INOSEARCH SRL Optissima Bucuresti Str Maria Rosetti, nr 49 A 0770353384
81 INOSEARCH SRL Optissima Bucuresti Bdul Schitu Magureanu, nr 7 0770353384
82 KRISKA-TIKA S.R.L. Salonta Arany Janos , nr 20 0744493269
83 KRISTALL ABC SRL Suceava Str Stefan Cel Mare, nr. 51 0766572294
84 KRISTALL ABC SRL Roman Strada Mihai Viteazu, NR 3 0740919435
85 LASESR OPTICA Laser Optica Bacau Str Mihai Viteazu nr 1 0748550088
86 LASESR OPTICA Laser Optica Bacau Calea Marasesti , nr 4 0748550088
87 LASESR OPTICA Laser Optica Bacau Str Carpati, NR 4 0748550088
88 LASESR OPTICA Laser Optica Bacau Calea Marasesti, nr 171 0748550088
89 LASTAREL SRL Viena Optik Tg Jiu str Eroilor , nr 7 0784335186
90 LASTAREL SRL Viena Optik Tg Jiu str 1 decembrie 1918 , nr 60 0784335186
91 LASTAREL SRL Optical Company Tg Jiu B-dul Constantin Brancusi , nr 47 , parter 0784335186
92 LASTAREL SRL Viena Optik Petrosani str 1 decembrie 1918 , bl 71 , parter 0784335186
93 LASTAREL SRL Viena Optik Dr Tr Severin Str Traian , nr 99 0784335186
94 MARELE PESCAR TRADE SRL MARELE PESCAR Bucuresti STR BUCUR NR 2 0770475809
95 MOBIL OPTIC SRL Mobil Optic Tecuci Str 1 Decembrie, Bl. A, ap.3 0335414513
96 MOBIL OPTIC SRL Mobil Optic Tecuci Str. Stefan cel Mare, nr 66 0335414513
97 MOBIL OPTIC SRL Mobil Optic Barlad Bdul Republicii, nr 181 0335414513
98 MOBIL OPTIC SRL Mobil Optic Barlad Bdul Republicii, nr 89 0335414513
99 OFTA TOTALMED SRL Ofta Total Sibiu Str Semaforului, nr 4 0741428969
100 OFTALMODENT SRL Oftalmodent Braila Calea Calarasilor, nr 61 0755477388
101 OFTALMODENT SRL Oftalmodent Braila Bdul Alex Ioan Cuza, nr 212 0744629723
102 OPHTALIANCE SRL I MED Sibiu STR.NICOLAE IORGA ,NR.50 A 0369435804
103 OPHTALIANCE SRL I MED Sibiu Str Lector, nr 1-3 a,Promenada Mall 0369435804
104 OPTICA ETI SRL Optica Eti Aiud Piata Iuliu Maniu, nr 21 0740063431
105 OPTICA OLTENIA SCM Optica Oltenia Craiova Calea Unirii, nr 44 0744788461
106 OPTICONSULT VISION SRL-D OPTICONSULT VISION Piatra Neamt str. Mihai Eminescu , nr.3 ,bl.d4 ,patrer 0754430477
107 OPTIIRIS CLASIC SRL OPTIIRIS Pitesti AUCHAN ,COM.BRADU,SAT GEAMANA, DN, nr 658 0348883587
108 OPTIIRIS CLASIC SRL OPTIIRIS Pitesti Str Ctin Dobrogeanu Gherea, nr 1 0348883587
109 OPTILINE VISION SRL OPTILINE VISION Buzau STR INDEPENDENTEI BL G2 PARTER 0767214994
110 OPTILINE VISION SRL OPTILINE VISION Buzau Bdul Nicolae Balcescu, nr 34 0767214994
111 OPTIMAR VISION CARE SRL Optimar Floresti Strada Tineretului 0773996705
112 OPTIMAR VISION CARE SRL Optimar Floresti Str Florilor, nr 24 0773996705
113 OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA OPTIMED Buzau BDUL STADIONULUI 0757015441
114 OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA OPTIMED Buzau BDUL UNIRII 195 0757015441
115 OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA OPTIMED Buzau STR.PATRIEI NR 1 0757015441
116 OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA OPTIMED Buzau CUZA VODA NR 5 0757015441
117 OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA OPTIMED Buzau BDUL UNIRII 1 C 0757015441
118 OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA OPTIMED Rm.Sarat STR VICTORIEI 13a 0757015441
119 OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA CLINICA ALCON Bucuresti BDUL UNIRII NR71 0757015441
120 OPTOCENTRU MED SRL Opto-centru Bucuresti C-tin Radulescu Motru 2-4 0734881805
121 OPTOCENTRU MED SRL Opto-centru Bucuresti Banu Manta, Nr 26, bl 19 A 0724343647
122 OPTOCENTRU MED SRL Opto-centru Bacau Pasajul Revolutiei Nr 3 0724343644
123 OPTOCENTRU MED SRL Opto-centru Tg. Neamt Str Stefan cel Mare, Bl B2 0733107166
124 OPTOCENTRU MED SRL Opto-centru Mioveni Bdul Dacia, Bl E1 0730808023
125 OPTOCENTRU MED SRL Opto-centru Slatina Bdul Alex Ioan Ciza Bl V3 0724343656
126 OPTOCENTRU MED SRL Opto-centru Rm Valcea Bdul Regina Maria, Nr 1 Bl L 0721221129
127 OPTOCENTRU MED SRL Opto-centru Tg Jiu Bdul Ctin Brancusi Nr. 47 0734881807
128 OPTOCENTRU MED SRL Opto-centru Slobozia Str Matei Basarab, bl 2A 0733765790
129 OPTOCENTRU MED SRL Opto-centru Buuresti Str. 13 Septembrie, Nr 113 0730013601
130 OPTOCRIS VIZUAL Optocris Iasi Strada Frumoasa , nr 6 0728055165
131 PROFESSIONAL FARMA LINE SRL Professional Farma Line Busteni Bdul Libertatii, nr 69 0768724845
132 PROFESSIONAL FARMA LINE SRL Professional Farma Line Campina Str M Kogalniceanu, bl 13 0760503652
133 PROFESSIONAL FARMA LINE SRL Professional Farma Line Sinaia Bdul Carol 1,  nr 24 0786231070
134 PROFESSIONAL FARMA LINE SRL Professional Farma Line Valenii De Munte Bdul Nicole Iorga, nr. 79 0786104058
135 PROFESSIONAL FARMA LINE SRL Professional Farma Line Breaza Str Republicii, nr 39 0768228621
136 RALADOPTIK STORE S.R.L. Raladoptik Hateg Str  Scolii nr 10 0764478045
137 RUS OPTIC LINE SRL OPTICLINE – RUS Alba Iulia Bdul Transilvaniei nr 26 0749035023
138 SANMAROPTIC S.R.L. Bold Optic Bucuresti Bdul Camil Ressu, Nr 16 0756267526
139 SANMAROPTIC S.R.L. Bold Optic Hunedoara Bdul Corvin, nr 2 0756267526
140 SC  ALFA&OCULUS MEDICAL SRL Alfa Oculus Constanta Aleea Macilor Nr 2 0771715157
141 SC ALPIS OPTIC LINE SRL Dr Holhos Alba Iulia Bdul Revolutiei, nr 2f 0749035023
142 SC ALPIS OPTIC LINE SRL Dr Holhos Sighisoara Str 1 Dec 1918, nr 23 0749035023
143 SC ALPIS OPTIC LINE SRL Dr Holhos Medias Sos Sibiului, nr 55 0749035023
144 SC ALPIS OPTIC LINE SRL Dr Holhos Sebes Bdul Lucian Blaga, nr 32 0749035023
145 SC ALPIS OPTIC LINE SRL Dr Holhos Turda Str Libertatii, nr 3 0749035023
146 SC AMA FORTUNA SPORTS SRL FORTUNA SPORT Buzau STR VLADIMIR MAXIMILIAN NR 1 0761860330
147 SC ANAMAR OPTIMAC SRL OPTIMAC Brasov GRIVITEI NR.65 0744390124
148 SC ANAMAR OPTIMAC SRL OPTIMAC Brasov VICTORIEI NR 4 0744390124
149 SC ANAMAR OPTIMAC SRL OPTIMAC Brasov PIATA TEATRULUI NR 4 0744390124
150 SC ANAMAR OPTIMAC SRL OPTIMAC Brasov 13 DECEMBRIE NR 57 0744390124
151 SC ANAMAR OPTIMAC SRL OPTIMAC Brasov CALEA BUCURESTI 54 0744390124
152 SC ANAMAR OPTIMAC SRL OPTIMAC Brasov Bdul 15 Noiembrie, nr 62 0744390124
153 SC ANDRA OPTIC LINE SRL Dr Holhos Aiud Str. Transilvaniei, nr 5a 0749035023
154 SC ANDRA OPTIC LINE SRL Dr Holhos Zlatna Str Cugir nr 5 0749035023
155 SC ANDRA OPTIC LINE SRL Dr Holhos Teius Bdul Transilvaniei, nr 7 0749035023
156 SC BERLIN OPTIC SRL Constanta Str Stefan cel Mare nr 67 0741500334
157 SC BERLIN OPTIC SRL Constanta Str Alex Lapusneanu, nr 116 c 0741500334
158 SC BERLIN OPTIC SRL Constanta Sos Mangaliei, nr 195 a 0741500334
159 SC BRINA SRL L’Optique Bucuresti Tache Ionescu 29 0735177345
160 SC CARSIM OMEGA SRL Simeria Str Avram Iancu nr 6 0769320139
161 SC CARSIM OMEGA SRL Deva Bdul Decebal, Bl K Parter 0769320139
162 SC D&C OPTIK SRL Interoptik Timisoara Piata Victoriei 0742224450
163 SC D&C OPTIK SRL Interoptik Timisoara Str Artisdide Demetriade , nr 1 , incinta Iulius Mall 0742224450
164 SC D&C OPTIK SRL Interoptik Timisoara Calea Sagului, nr. 100 0742224450
165 SC DAMISEB OPTIC SRL DAMISEB OPTIC Galati str.Traian , nr. 53 0743736989
166 SC DAVIADA GIFT SRL DAVIADA GIFT Navodari STR UNIRII NR 1 BL B1 PARTER 0721323971
167 SC DORA OPTICS SRL Dora Optics Tg Mures Piata Marasesti, nr 21 0742979686
168 SC DORA OPTICS SRL Dora Optics Tg Mures Bdul  1 dec 1918, nr 26 0742979686
169 SC DORA OPTICS SRL Dora Optics Medias Str Pompierilor  nr 4 0742979686
170 SC ELIXIR SRL FARMACIA ELIXIR Barlad str. 1 Decembrie , nr. 18 0745531855
171 SC FANTASY MOD SRL FANTASY MOD Eforie Nord STR REPUBLICII NR 13 HOTEL ANA HOTELS 0721533564
172 SC FITERMAN RETAIL SRL Fiterman Iasi Str Cicoarei, nr 2 0753100763
173 SC GIAOPTIVISION SRL Giaoptivision Baia Mare Republicii nr 20 0756831333
174 SC IDEAL OPTIC MEDICAL SRL Ideal Medical Bacau Strada Marassesti, Nr 75 0724343669
175 SC IDEAL OPTIC MEDICAL SRL Ideal Medical Onesti Bdul Republicii, Bl 47 0729106356
176 SC IDEAL OPTIC MEDICAL SRL Ideal Medical Comanesti Strada Republicii. Bl. 3 0734881804
177 SC IDEAL OPTIC MEDICAL SRL Ideal Medical Piatra Neamt Str Mihai Eminescu, nr 8 0731039746
178 SC IDEAL OPTIC MEDICAL SRL Ideal Medical Husi Str. General Teleman, Nr 15 0730583866
179 SC IDEAL OPTIC MEDICAL SRL Ideal Medical Tg Jiu Str T Vladimirescu, Nr 25 0730808021
180 SC IDEAL OPTIC MEDICAL SRL Ideal Medical Roman Strada Roman Musat, Bl 29 0724222374
181 SC IDEAL OPTIC MEDICAL SRL Ideal Medical Botosani Str. Primaverii, nr 14 0734881809
182 SC ILONA OPTIK MED SRL OPTIK MED Targoviste STR.MIRCEA CEL BATRAN,BL H6,PARTER 0771592493
183 SC INA OPTIC INTERNATIONAL SRL Ina optic Bucuresti  B-dul Nicolae Titulescu nr 3 0735177343
184 SC INA OPTIC INTERNATIONAL SRL Ina optic Bucuresti 1 Decembrie 1918 nr 138 0730031187
185 SC INA OPTIC INTERNATIONAL SRL Ina optic Bucuresti Splaiul Independentei, Nr 3 0722370883
186 SC INTERAND SRL Expert Optic Suceava Calea Unirii, nr 22 0740952952
187 SC INTERAND SRL Expert Optic Roman Str Roman Musat, nr 33 0755589589
188 SC INTERAND SRL Expert Optic Botosani Calea Nationala, nr 99 0747318611
189 SC INTERAND SRL Expert Optic Botosani Bdul Mihai Eminescu, Shoping Center 0747318611
190 SC INTERAND SRL Expert Optic Radauti Str Stefan Cel Mare  , nr 6 0330809179
191 SC INTERAND SRL Expert Optic Falticeni Bdul Revolutiei nr 4 0731050927
192 SC IRIS OPTICA SRL Iris Optica Sighisoara Str Morii, nr 3/1 0743081373
193 SC J&C AGROIMEX SRL J&G AGROIMEX Mangalia STR STEFAN CEL MARE NR 20 0743334610
194 SC KRONSTADT OPTIK KRONSTADT OPTIK Brasov STR ZIZINULUI NR 50 0368884786
195 SC KRONSTADT OPTIK KRONSTADT OPTIK Brasov STR SATURN NR 31 A 0368462002
196 SC KRONSTADT OPTIK KRONSTADT OPTIK Brasov STR TOAMNEI NR 15 0368884876
197 SC KRONSTADT OPTIK KRONSTADT OPTIK Brasov Str. Cornel Liviu Babes 0752831689
198 SC LAURA OPTICS SRL Laura Optic Premium Baia Mare Str. Cosbuc nr 34 0745776188
199 SC LAURA OPTICS SRL Laura Optic Premium Baia Mare Republicii nr 4 0745776188
200 SC LAURA OPTICS SRL Laura Optic Premium Baia Mare Republicii nr. 14 0745776188
201 SC LEGEND OPTIC SRL Legend Optic Bucuresti Bdul Gh. Sincai, nr 16 0734667717
202 SC LEGEND OPTIC SRL Legend Optic Bucuresti Sos. Pantelimon, nr 254 0734667717
203 SC LUFACOM SRL LUFACOM Navodari STR BABADAG NR 1 MAGAZIN WINMARK 0721323971
204 SC MAJESTIQ STORY SRL Buzau Piata Daciei, Bl e parter 0724813616
205 SC MARGOT OPTIC SRL Margot Optic Oradea Piata Regele Ferdinand nr.1 0749038019
206 SC MEDICAL FARM SRL MEDICAL FARM Botosani str. George Enescu , nr. 3 0742064957
207 SC MEDIMFARM SRL Sinaia 194 Sinaia B-dul Carol I nr. 22 0736621328
208 SC MEDIMFARM SRL Campina 189 Campnina B-dul Carol I nr. 48, Bl. 12F, Sc. A 0736621328
209 SC MEDIMFARM SRL Iasi 2 Iasi Str, Sf. Lazar nr. 47 bl. A5 ap. Camera 1.1 0736621328
210 SC MEDIMFARM SRL Blejoi 2 Blejoi DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City 0731793125
211 SC MEDIMFARM SRL Campina 5 Campina B-dul Nicolae Balcescu Nr. 46 0736621328
212 SC MEDIMFARM SRL Blejoi 1 Blejoi DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City 0743108997
213 SC MEDIMFARM SRL Ploiesti 2 Ploiesti Str. Stefan cel Mare, Nr. 2 0736621328
214 SC MEDIMFARM SRL Campina 2 Campina Str. Republicii, Nr. 16A, Corp C2-P1 0736621328
215 SC MEDIMFARM SRL Bucuresti 1 Bucuresti B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 53, Bl. P2, Sector 3 0736621328
216 SC MEDIMFARM SRL Slatina 1 Slatina B-dul A. I. Cuza nr. 22, Bl. FA21 0736621328
217 SC MEDIMFARM SRL Iasi 1 Iasi Sos. Nicolina nr. 44-46, Bl. 971, spatiu comercial Iasi 0736621328
218 SC MEDIMFARM SRL Galati 2 Galati Str. Nicolae Balcescu nr. 10 0736621328
219 SC MEDIMFARM SRL Predeal 2 Predeal Str. M. Saulescu, Nr. 26 0736621328
220 SC MEDIMFARM SRL Orsova 1 Orsova Str. Portile de Fier, nr. 26, Hala parter 0736621328
221 SC MEDIMFARM SRL Brasov 1 Brasov Str. Iuliu Maniu, Nr.33 0736621328
222 SC MEDIMFARM SRL Slatina 2 Slatina Aleea Independentei Bl. M1 0736621328
223 SC MEDIMFARM SRL Buzau 74 Buzau B-dul Stadionului Bl. 20A 0736621328
224 SC MEDIMFARM SRL Ploiesti 162 Ploiesti B-dul Republicii, nr. 12, Bl. 33 B1 – B2 0736621328
225 SC MEDIMFARM SRL Timisoara 1 Timisoara Str. Episcop Augustin Pacha, nr.1,ap.SAD 11/C/II 0736621328
226 SC MEDIMFARM SRL Buzau 71 Buzau Str. Unirii Bl 13C – 13D 0736621328
227 SC MEDIMFARM SRL Constanta 2 Constanta Strada Stefan Mihaileanu Nr 11, Bloc C1, Zona Piata Grivitei 0736621328
228 SC MEDIMFARM SRL Constanta 1 Constanta Str. Sentinelei, Nr. 28 0736621328
229 SC MEDIMFARM SRL Bucuresti 2 Bucuresti Soseaua Giurgiului nr. 118, Sector 4 0736621328
230 SC OCTAV SAL OPTIC SRL Slatina Str Trandafiriilor, nr 1 0760178080
231 SC OFTA PROD IMPEX Vision Optix Baia Mare Bdul Bucuresti, nr 2 0723590662
232 SC OFTA PROD IMPEX Vision Optix Baia Mare Bdul Unirii, nr 10/8 0723590662
233 SC OPHTAMAX REFRACTIVE SRL Ploiesti Ddul independentei, nr 18 a 0727222595
234 SC OPTI EYES SRL Opti eyes Bucuresti Strada Mihail Sebastian 88 0722331443
235 SC OPTI EYES SRL Opti eyes Bucuresti Sos Mihai Bravu, nr 309 0722331443
236 SC OPTIC ART SRL Targoviste Str Cetatii ,nr 24 0723601911
237 SC OPTIC PARTNER SRL Optic Smart Bucuresti Strada Stefan Cel Mare, Nr 44 0737253087
238 SC OPTIC PARTNER SRL Optic Smart Bucuresti Calea Mosilor, Nr 253 0737253087
239 SC OPTIC PARTNER SRL Optic Smart Bucuresti Bdul Ion Mihalache, nr 42 0737253087
240 SC OPTIC PARTNER SRL Optic Smart Bucuresti Str Vatra Luminoasa, nr 108 0737253087
241 SC OPTIC PARTNER SRL yza optic Constanta Strada Mircea cel Batran, nr 156 0737253087
242 SC OPTIC PARTNER SRL Optic Smart Bucuresti Bdul Camil Ressu, Nr 41 0737253087
243 SC OPTIC PARTNER SRL yza optic Medgidia Str. Independentei (Bulevard), nr. 13 0737253087
244 SC OPTICA DR. SARBU Opticlinic Arad Aleea Borsec , nr 5 0741382824
245 SC OPTICA DR. SARBU Opticlinic Arad Bdul Revolutiei , nr 78 0741382824
246 SC OPTICA OPTOFARM SRL Tg. Mures Str Postei, nr 3 0265211127
247 SC OPTICA TEHNICO MEDICALE SRL OPTICA TEHNICO MEDICALE Brasov BDUL REPUBLICII NR 55 0723541005
248 SC OPTICA VERDE FELI SRL Bacau Calea Republicii, nr 181 0725617584
249 SC OPTICAL LENS EYES SRL X OPTIC Iasi Sos. Pacurari , Era Shopping Park , nr. 121 0475824945
250 SC OPTI-CLAR SRL OPTI-CLAR Arad Bdul Revolutiei , nr 68 0723375726
251 SC OPTI-CLAR SRL OPTI-CLAR Arad Bdul Revolutiei , nr 102 0723375726
252 SC OPTI-CLAR SRL OPTI-CLAR Arad Str Closca , nr2 , ap 3 0723375726
253 SC OPTILUX SRL OPTILUX SRL Iasi Nicolae Paulescu , nr 1 0785491135
254 SC OPTIMOBIL SRL Lenart Optic Tg. Secuiesc Str Petofi Sandor, 16 0267322323
255 SC OPTIMOBIL SRL Lenart Optic Tg. Secuiesc Str Gheorghe Doja, nr 43 0267364486
256 SC OPTIMOBIL SRL Lenart Optic Tg. Secuiesc Strada Unirii, nr 2 0267342073
257 SC OPTIMOBIL SRL Lenart Optic Sf Gheorghe Str General Grigore Balan, nr 30 0267322323
258 SC OPTOMETRICA VISUAL SRL Focsani Bdul Unirii nr 50 0762169842
259 SC PANORAMA OPTICS SRL Brasov Bdul Saturn, nr 3a 0771428624
260 SC PANORAMA OPTICS SRL Brasov Str 13 Decembrie. Nr 117 0771428618
261 SC PANORAMA OPTICS SRL Brasov Str Branduselory, nr 74 0728109128
262 SC PHARMAPLUS SRL PHARMAPLUS Falticeni str. Republicii , nr. 31 0747568639
263 SC PHARMAPLUS SRL PHARMAPLUS Suceava Str. Statiunii, nr 3 0747568639
264 SC PHARMAPLUS SRL PHARMAPLUS Suceava Str. Natiunii, nr 3 0747568639
265 SC PROVISUS OPTIC SRL Ploiesti Str Traian Mosoiu, nr 11 0744545831
266 SC RAMDISTRIB IMPEX SRL Bucuresti Str.Raditei, nr 2A 0745251532
267 SC REWER 2002 SRL Optica 88 Odorheiul Secuiesc Piata Primariei,nr1 0744215422
268 SC SILVER STAR SRL Siler Star Calarasi Prelungirea Bucuresti, Bl C18 0728823309
269 SC SILVER STAR SRL Siler Star Calarasi Str. Bucuresti, Nr 33 0722248103
270 SC SINOPSIS CE SRL CLINICA DR.DIACONU Pitesti STR.PRIMAVERII NR.6 0348809870
271 SC SPLENDIA GROUP SRL Sibiu Strada Semaforului 0726255740
272 SC SPLENDIA GROUP SRL Sibiu Str Ion Neculce, nr 13 0726255740
273 SC TIMIAN OPTIC SAN SRL Slatina Str Salcamuli nr 8a 0760178080
274 SC VISION EXCELLENCE SRL Lehel Optika Miecurea Ciuc Bethleen Gabor,nr13 0755741939
275 SC VISION EXCELLENCE SRL Optilend Odorheiul Secuiesc Bethleen Gabor,nr79(incinta Kaufland) 0755741939
276 SC VISION EXCELLENCE SRL Lehel Optika Miecurea Ciuc Strada Lunca Mare, nr 15 – Kaufland 0755741939
277 SOPHI OPTIC SOPHIE OPTIC Navodari STR FRUNZELOR NR 18 0757661546
278 SOR OPTIC Sor Optic Vaslui Bdul Republicii, nr 331 0751120520
279 TARCEA OPTIC SRL OPTYU Sibiu SELIMBAR,SOS SIBIULUI NR.5,GALERIILE CAREFOUR 0770646790
280 TARCEA OPTIC SRL OPTYU Sibiu Str Lector, nr 1-3 a,Promenada Mall 0770646790
281 ANDRYDEN Gherla Str. Avram Iancu nr 1 Gherla 0722630989
282 CRISTALIS OPTIC Nasaud Str Granicierilor 18A 0744758555
283 OFTA OPTIC Cluj Aleea Detunata nr 1, complex Mercur 0724487833
284 OFTA OPTIC Bistrita Str. Republicii nr. 55 0744507974
285 ROMA OPTICENTER Zalau Bld Mihai Viteazu nr.14 0729128457
286 MEDLENS Oradea Str. Olimpiadei nr 14 0746120176
287 OPTICAL SHOP Viseu De Sus Str.22 Decembrie nr 28 0757634074
288 OPTICAIRIS VISION SRL Cluj Calea Manastur nr. 13 0754687124
289 OPTIMED SRL Toplita Str. Cerbului, nr. A/1 0741140654
290 ATELIERUL DE OPTICA Cluj-Napoca Str. Libertatii, nr. 153 0744648691
291 SC AVANTAJ OPTIPLUS SRL-D Cluj-Napoca Str.Napoca nr.7 0744561148
292 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU Klarmann Auchan Titan BUCUREȘTI Auchan Titan Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 33A , BUCUREȘTI 0737 800 492
293 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Alba Iulia (Opz) ALBA IULIA Alba Mall Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 50A, ALBA IULIA 0372711010
294 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Arad Atrium ARAD Atrium Mall Calea Aurel Vlaicu, Nr. 10-12, ARAD 0737800519
295 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Auchan Militari BUCUREȘTI Militari Shopping Bd. Iuliu Maniu, Nr. 546-560, Sect. 6, BUCUREȘTI 0737800498
296 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Bacau Arena BACĂU Arena Mall Bacău Str. Ștefan cel Mare, Nr. 28, BACĂU 0737800518
297 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Baia Mare Auchan (K) BAIA MARE Vivo! Baia Mare Bd. București, Nr. 144, BAIA MARE 0737800313
298 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Bistrita (K) BISTRIȚA Bistrița Retail Park Calea Moldovei, Nr. 27, BISTRIȚA 0737800338
299 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU BRAILA EMINESCU (OE) BRĂILA Magazin Stradal Eminescu Str. Mihai Eminescu, Nr.82, BRĂILA 0372712708
300 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU BRAILA PROMENADA BRĂILA Promenada Mall Brăila Sat Vărsătura, Comuna Chișcani, DN21, BRĂILA 0731770858
301 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Brasov Afi BRAȘOV Coresi Shopping Resort Str. Zaharia Stancu, Nr. 1, BRAȘOV cod postal 500167 0727381590
302 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Brasov Carrefour (Oe) BRAȘOV Carrefour Brașov Calea București, Nr. 107, BRAȘOV 0372713009
303 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Brasov Coresi BRAȘOV Coresi Shopping Resort Str. Zaharia Stancu, Nr. 1, BRAȘOV 0733770559
304 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Buzau Aurora Mall BUZĂU Buzău Shopping City (Aurora Mall) Bd. Unirii, Nr.32, BUZĂU 0726784262
305 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Cluj Iulius CLUJ-NAPOCA Iulius Mall Cluj Str. Alexandru Vaida Voievod, Nr. 53-55, CLUJ-NAPOCA 0724244128
306 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Cluj Vivo (Opz) CLUJ-NAPOCA Vivo! Cluj Str. Avram Iancu, Nr. 492-500, Comuna Florești, CLUJ-NAPOCA 0372711009
307 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU CARREFOUR COLENTINA (K) BUCUREȘTI Carrefour Colentina Șos. Colentina, Nr. 426-426A, Sector 2, BUCUREȘTI 0727727044
308 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Constanta City CONSTANȚA City Park Mall Bd. Alexandru Lăpușneanu, Nr. 116C, CONSTANȚA 0737800485
309 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Constanta Tom (Oe) CONSTANȚA Carrefour Tom Bd. Tomis, Nr. 391, DN2A, CONSTANȚA 0372733097
310 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Cora Alexandriei (K) BUCUREȘTI Cora Alexandriei Șos. Alexandriei, Nr. 152, BUCUREȘTI 0737800311
311 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Cora Bacau (K) BACĂU Cora Bacău Str. Milcov 2-4 , BACĂU 0737800521
312 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Cora Cluj (K) CLUJ-NAPOCA Cora Cluj Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 142, CLUJ-NAPOCA 0728220157
313 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU CORA PANTELIMON (OPZ) BUCUREȘTI Cora Pantelimon Șos. Vergului, Nr. 20, Sector 2, BUCUREȘTI 0372711017
314 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Cora Lujerului BUCUREȘTI Cora Lujerului Bd. Iuliu Maniu, Nr. 19, Sect. 6, BUCUREȘTI 0727727063
315 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Craiova Auchan (Oe) CRAIOVA Auchan Craiova Calea Severinului, Nr.5A, CRAIOVA 0372712703
316 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Craiova Mall Electroputere CRAIOVA ElectroPutere Parc Calea București, Nr. 80, CRAIOVA 0737800474
317 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Deva Auchan (Oe) DEVA Auchan Deva Calea Zarandului, Nr.87, DEVA 0372712709
318 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU GHICA BUCUREȘTI Magazin Stradal D-na. Ghica Șos. Colentina, Nr. 55A, Sect. 2, BUCUREȘTI 0727727070
319 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU DR TABEREI AUCHAN (OE) BUCUREȘTI Auchan Drumul Taberei Str. Brașov, Nr. 25, BUCUREȘTI 0372713123
320 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Drobeta (Oe) DROBETA TURNU SEVERIN Centru Comercial Decebal Str. Horia, Nr. 12, DROBETA TURNU SEVERIN 0372712701
321 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Favorit BUCUREȘTI Complex Favorit Drumul Taberei, Nr. 24, Sect. 6, BUCUREȘTI 0727500330
322 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Feeria BUCUREȘTI Băneasa Shopping City Șos. București-Ploiești, Nr. 42D, Sector 1, BUCUREȘTI 0727500329
323 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Floreasca Promenada BUCUREȘTI Promenada Mall Floreasca Calea Floreasca, Nr. 246B, Sect. 1, BUCUREȘTI 0726117246
324 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Focsani (K) FOCȘANI Focșani Mall Calea Moldovei, Nr.32, FOCȘANI 0733770587
325 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU GALATI KAUFLAND 2 BRAILEI (K) GALAȚI Kaufland Brăilei Str. Brăilei, Nr. 144, GALAȚI 0729998909
326 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU GALATI KAUFLAND 1 OTELARILOR (K) GALAȚI Kaufland Micro 21 Strada Oțelarilor, Micro 21, GALAȚI 0737800477
327 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU GALATI SHOPPING CITY GALAȚI Galați Shopping City Bd. George Coșbuc, Nr. 251, GALAȚI 0731770857
328 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Iasi Felicia (K) IAȘI Centru Comercial Felicia Str. Bucium, Nr. 36, Carrefour Felicia, IAȘI 0737800510
329 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Iasi Iulius IAȘI Iulius Mall Iași Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 113, IAȘI 0728182853
330 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Mega Mall BUCUREȘTI Mega Mall Bd. Pierre de Coubertin, Nr. 3-5, BUCUREȘTI 0733770582
331 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Mihalache BUCUREȘTI Magazin Stradal Mihalache Bd. Ion Mihalache, Nr.92, Sect. 1, BUCUREȘTI 0727500302
332 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Obor (K) BUCUREȘTI Complex Comercial Bucur Obor Șos. Colentina, nr.2, Parter, Sector 2, BUCUREȘTI 0737800504
333 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU ORADEA REPUBLICII (OPZ) ORADEA Magazin Stradal Republicii Calea Republicii, Nr. 10A, ORADEA 0372731561
334 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Oradea Aurora (K) ORADEA Lotus Center 2 (Aurora Mall) Str. Ștefan Octavian Iosif, Nr.7, ORADEA 0737800325
335 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Oradea Lotus ORADEA Lotus Center Str. Nufărului, Nr. 30, ORADEA 0737800503
336 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Orhideea (Opz) BUCUREȘTI Carrefour Orhideea Splaiul Independenței, Nr.210-210B, Sector 6, BUCUREȘTI 0372711001
337 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU Auchan PALLADY (K) BUCUREȘTI Auchan Pallady Bd.Theodor Pallady, Nr. 51, BUCUREȘTI 0737800312
338 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Pantelimon BUCUREȘTI Magazin Stradal Pantelimon Șos. Pantelimon, Nr. 245, Sect. 2, BUCUREȘTI 0726301324
339 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Park Lake BUCUREȘTI Park Lake Shopping Center Str. Liviu Rebreanu, Nr. 4, Sect. 3, BUCUREȘTI 0737800486
340 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU PIATRA NEAMT SHOPPING CITY PIATRA NEAMȚ Piatra Neamț Shopping City Bd. Decebal, Nr. 79, PIATRA NEAMȚ 0737800491
341 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Pitesti Jupiter (Opz) PITEȘTI Jupiter City Shopping Center Comuna Bradu DN 65 B, km 6+0,78, PITEȘTI 0372711014
342 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU PITESTI SHOPPING CITY (OE) PITEȘTI Pitești Shopping City Calea București, Nr.36, PITEȘTI 0372711006
343 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Plaza (Opz) BUCUREȘTI Plaza România Bd. Timișoara, Nr. 26, Sector 6, BUCUREȘTI 0372711000
344 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Ploiesti Afi PLOIEȘTI AFI Ploiești Str. Calomfirescu, Nr. 2, PLOIEȘTI 0733770558
345 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Ploiesti Mercur PLOIEȘTI Complex Mercur Str. Unirii, Nr. 2, Parter, PLOIEȘTI 0726301344
346 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU PLOIESTI SHOPPING CITY PLOIEȘTI Ploiești Shopping City Comuna Blejoi, DN1B, Km 6, PLOIEȘTI 0737800 509
347 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Radu Beller BUCUREȘTI Magazin Stradal Radu Beller Str. Radu Beller, Nr.6, BUCUREȘTI 0737800483
348 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU VALCEA RIVER (OPZ) RAMNICU VÂLCEA River Plaza Mall Bd. Calea lui Traian, Nr. 121, RÂMNICU VÂLCEA 0372711007
349 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU VALCEA CITY VÂLCEA Râmnicu Vâlcea Shopping City Str. Ferdinand, Nr. 38, VÂLCEA 0737800508
350 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU SATU MARE SHOPPING CITY (OE) SATU MARE Satu Mare Shopping City Str. Careiului, Nr. 17, SATU MARE 0372708244
351 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU SIBIU SHOPPING CITY SIBIU Sibiu Shopping City Str. Sibiului, Nr. 5, Șelimbăr, SIBIU 0739976121
352 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Suceava Iulius SUCEAVA Iulius Mall Suceava Calea Unirii, Nr. 22, SUCEAVA 0737800475
353 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU SUCEAVA SHOPPING CITY (OE) SUCEAVA Suceava Shopping City Bd. Unirii, Nr.27, SUCEAVA 0372712711
354 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Sun Plaza BUCUREȘTI Sun Plaza Calea Vacaresti, Nr. 391, Sect. 4, BUCUREȘTI 0726301353
355 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Targoviste TÂRGOVIȘTE Dâmbovița Mall Bd. Regele Ferdinand, Nr. 6, TÂRGOVIȘTE 0722661077
356 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU TG JIU SHOPPING CITY TÂRGU JIU Târgu Jiu Shopping City Str. Termocentralei, Nr. 10, TÂRGU JIU 0733770575
357 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Tg Mures Promenada (K) TÂRGU MUREȘ Promenada Mall Tg. Mureș Str. Gheorghe Doja, Nr.243, TÂRGU MUREȘ 0737800480
358 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU TG MURES SHOPPING CITY TÂRGU MUREȘ Târgu Mureș Shopping City Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 242, TÂRGU MUREȘ 0726167796
359 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Timisoara Auchan (Oe) TIMIȘOARA Auchan Timișoara Calea Aradului, Nr.56A, TIMIȘOARA 0372712705
360 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Timisoara City TIMIȘOARA Timișoara Shopping City Calea Sagului, Nr. 100, TIMIȘOARA 0737800478
361 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU TIMISOARA IULIUS TIMIȘOARA Iulius Mall Timișoara Str. Aristide Demetriade, Nr. 1, TIMIȘOARA 0723399019
362 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIBLU Auchan TITAN BUCUREȘTI Auchan Titan Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 33A, Sect. 3, BUCUREȘTI 0727500320
363 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Unirea BUCUREȘTI Unirea Shopping Center Piața Unirii, Nr. 1, Sect. 3, BUCUREȘTI 0721279691
364 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Veranda BUCUREȘTI Veranda Mall Str. Ziduri Moși, Nr. 23, BUCUREȘTI 0737800487
365 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Veteranilor (K) BUCUREȘTI Magazin Stradal Veteranilor Bd. Iuliu Maniu, Nr. 59, bl. 10A, parter, BUCUREȘTI 0737800520
366 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Vitan Mall (Opz) BUCUREȘTI București Mall Calea Vitan, Nr. 55-59, Sector 3, BUCUREȘTI 0720446600
367 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu AFI COTROCENI (OE) BUCUREȘTI AFI Palace Cotroceni Bd. Vasile Milea, Nr. 4, BUCUREȘTI 0372721707
368 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIPLAZA Optica Express Galati Mall GALAȚI Galați Shopping City Bd. George Coșbuc, Nr. 251, GALAȚI 0372713333
369 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiplaza Afi Cotroceni BUCUREȘTI AFI Palace Cotroceni Bd. Vasile Milea, Nr. 4, BUCUREȘTI 0372711019
370 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIPLAZA ARAD ATRIUM  (OE) ARAD Atrium Mall Arad Calea Aurel Vlaicu, Nr.10-12, ARAD 0372712713
371 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiplaza Braila Promenada (K) BRĂILA Promenada Mall Brăila Sat Vărsătura, Comuna Chișcani, DN21, BRĂILA cod postal 817027 0737800339
372 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiplaza Brasov Afi BRAȘOV AFI Brașov Bd. 15 Noimebrie, Nr. 78, BRAȘOV cod postal 500097 0722569304
373 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIPLAZA BRASOV CORESI BRAȘOV Coresi Shopping Resort Str. Zaharia Stancu, Nr. 1, BRAȘOV 0372711089
374 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiplaza Brasov Muresenilor BRAȘOV Magazin Stradal Mureșenilor Bd. Mureșenilor, Nr. 15, BRAȘOV 0372711005
375 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiplaza Buzau Aurora (K) BUZĂU Buzău Shopping City (Aurora Mall) Bd. Unirii, Nr.32, BUZĂU cod postal 120266 0739976128
376 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiplaza Constanta Tom CONSTANȚA Carrefour Tom Bd. Tomis, Nr. 391, DN2A, CONSTANȚA 0372711003
377 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIPLAZA FEERIA BUCUREȘTI Băneasa Shopping City Șos. București-Ploiești, Nr. 42D, BUCUREȘTI 0372711013
378 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIPLAZA GALATI SHOPPING CITY (K) GALAȚI Galați Shopping City Bd. George Coșbuc, Nr. 251, GALAȚI 0726301377
379 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiplaza Mega Mall (K) BUCUREȘTI Mega Mall Bd.Pierre de Coubertin 3-5, BUCUREȘTI 0733770581
380 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIPLAZA IASI PALAS IAȘI Palas Mall Iași Str. Palas, Nr. 7A, IAȘI 0372711020
381 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiplaza Park Lake BUCUREȘTI Park Lake Shopping Center Str. Liviu Rebreanu, Nr.4, BUCUREȘTI 0372711701
382 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIPLAZA PLOIESTI SHOPPING CITY (OE) PLOIEȘTI Ploiești Shopping City Comuna Blejoi, DN1B, Km 6, PLOIEȘTI 0372713010
383 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIPLAZA VALCEA CITY RAMNICU VÂLCEA Vâlcea Shopping City Str. Ferdinand, Nr.38, RÂMNICU VÂLCEA 0372711161
384 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiplaza Sibiu Balcescu SIBIU Magazin Stradal Bălcescu Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 31, SIBIU 0372714698
385 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIPLAZA SIBIU SHOPPING CITY (OE) SIBIU Sibiu Shopping City Șos. Sibiului, Nr. 5, Comuna Șelimbăr, SIBIU 0372711008
386 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiplaza Sun Plaza BUCUREȘTI Sun Plaza Calea Vacaresti, Nr. 391, Sect. 4, BUCUREȘTI 0372711101
387 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiplaza Tg Jiu Shoping City (Oe) TÂRGU JIU Târgu Jiu Shopping City Str. Termocentralei, Nr.10, TÂRGU JIU 0372713136
388 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIPLAZA TG MURES PROMENADA (OE) TÂRGU MUREȘ Promenada Mall Tg. Mureș Str. Gheorghe Doja, Nr.243, TÂRGU MUREȘ 0372712710
389 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA OPTIPLAZA AUCHAN TITAN (OE) BUCUREȘTI Auchan Titan Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 33A , BUCUREȘTI 0372713011
390 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Cluj Vivo CLUJ-NAPOCA Strada Avram Iancu 492-500, 407280 Cluj-Napoca, in incinta centrului comercial Vivo Cluj-Napoca; 0724329456
391 SC OPTICAL INVESTMENT GROUP SA Optiblu Constanta Vivo CONSTANȚA Bulevardul Aurel Vlaicu 220, spatiul A34, Constanța 900498, in incinta centrului comercial Vivo Constanta; 0722180679