Regulament

REGULAMENTUL TOMBOLEI

“INSTANT EXPERIENCE cu POLAROID”

 

SECTIUNEA 1

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI

 

Art.1.1 Organizatorul tombolei cu premii este OPTICAL NETWORK S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Amiral Horia Macelariu, Nr. 61-81, Corp B, Parter, Camera 7, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu nr. J40/17529/2004, Cod Unic de Inregistrare 16894187, reprezentata prin dna. Cimpianu Raluca Daiana –Administrator,  numit in continuare “OPTICAL NETWORK”/”Organizator”.

Art.1.2 Participantii la Tombola sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”). Participarea la Tombola implica acordul expres, luarea la cunostinta si acceptarea fara obiectiuni a Regulamentului de catre toti participantii.

Art.1.3 Prezentul Regulament este intocmit si va fi disponibil, in mod gratuit, in permanenta, pe toata durata Tombolei pe pagina web: www.instantexperience.ro. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut, in mod gratuit si printr-o solicitare la adresa de e-mail: receptie@opticalnetwork.ro.

Art.1.4 Organizatorul Tombolei isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum 1 (una) zile lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor.

SECTIUNEA 2

LOCUL DE DESFASURARE  AL TOMBOLEI

Art. 2 Prezenta Tombola va fi organizata in magazinele participante prevazute in Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3

DURATA TOMBOLEI

 

Art. 3.1 Tombola se va desfasura in perioada 02.07.2018, incepand cu ora 10.00 – 26.08.2018, pana la ora 23:59, in limita premiilor alocate.

Art. 3.2 Dupa data incheierii perioadei de desfasurare a Tombolei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Tombolei “INSTANT EXPERIENCE cu POLAROID”

SECTIUNEA 4

DREPTUL DE PARTICIPARE

Art. 4.1 Dreptul de participare este recunoscut oricarei persoane fizice care la data extragerii a implinit varsta de 18 ani, cu domiciliul in Romania, exceptie facand angajatii tuturor societatilor ce opereaza magazinele participante la Tombola (vezi art. 2 din Regulament), ale companiilor implicate direct sau indirect in desfasurarea sau organizarea campaniei, precum si membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Art. 4.2 La Tombola organizata de Optical Network  pot participa toti clientii care, in perioada 02.07.2018 – 26.08.2018 incepand cu ora 10.00, pana la ora 23.59, achizitioneaza din magazinele participante la tombola, mentionate in art. 2 de mai sus, ochelari de soare marca Polaroid si accepta sa participe la Tombola “INSTANT EXPERIENCE cu POLAROID”, prin parcurgerea pasilor mentionati la art. 4.3.

Art. 4.3 La orice achizitie de ochelari de soare marca Polaroid, din magazinele partenere participante, clientul, in baza bonului fiscal primit in magazin, va trebui sa se inregistreze pe pagina web a Organizatorului: www.instantexperience.ro, unde va trebui sa introduca numarul bonului fiscal, numele, prenumele, adresa de e-mail, telefon de contact si magazinul partener participant de unde a cumparat ochelarii. In urma inregistrarii, participantul va primi un mesaj standard de la Organizatorul, in vederea validarii adresei e-mail transmise.  Participantul este obligat sa pastreze bonul fiscal pana la terminarea Tombolei, in cazul in care castigatorul extras nu poate prezenta, indiferent de motiv, bonul cu care sa faca dovada achizitionarii ochelarilor de soare, acesta nu-si poate valorifica premiul.

SECTIUNEA 5

DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

Art. 5.1 Castigatorii vor fi desemnati prin tragere electronica la sorti  prin intermediul platformei Random.org. Vor fi in total 8 trageri la sorti, planificate in zilele:

Extragere saptamana 8: 27.08.2018 ora 15.00. Perioada de inscriere 20.08.2018 ora 00.00 – 26.08.2018 ora 23.59

Art. 5.2 Organizatorul va publica pe site-ul sau www.instantexperience.ro cu 5 ore inainte de ora extragerii, un tabel cu toti participantii la tombola. Tabelul va contine toate numerele bonurilor participante la tombola, fiecarui bon atribuindu-se un numar de la 1 la cate persoane participante sunt.

Art. 5.3 In temeiul organizarii unei tombole cat mai transparente, extragerea electronica la sorti va fi filmata printr-o sesiune LIVE pe pagina de Facebook InstantExperience  https://www.facebook.com/Instant-Experience-400225350386538/ ,  iar filmul extragerii va fi pus la dispozitie autoritatilor abilitate, daca va fi cazul, pentru a verifica veridicitatea extragerii.

Art 5.4 Pentru fiecare extragere va fi desemnat un castigator si 2 castigatori de rezerva, pentru fiecare premiu, astfel incat daca castigatorul desemnat nu poate/nu vrea sa revendice premiul, acesta sa fie reportat catre castigatorii de rezerva.

Art.5.4 Dupa desemnarea castigatorului, acesta va fi contactat de catre reprezentatii Organizatorului in vederea valorificarii premiului.

Art. 5.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere castigatorului sa prezinte un act de identitate valid la momentul in care acesta isi revendica premiul.

Art. 5.6 Participatul care a fost declarat castigator la una dintre extrageri nu mai poate participa la urmatoarele extrageri, inclusiv in cazul in care acesta a refuzat/nu a putut sa-si revendice premiul din motive independente de vointa sa.

 

SECTIUNEA 6

PREMIILE TOMBOLEI

Art. 6.1 Fiecare extragere se va efectua in vederea acordarii urmatoarelor premii:

 1. Premiul I – consta in 8 excursii de tipul City Break pentru 2 persoane, in valoare totala de 3.060 Euro, echivalentul a 14.382 lei, extragerile se vor face dupa cum urmeaza:

 

 • Saptamana 1- BERLIN, in valoare de 375 Euro – echivalentul a 1.762,5 lei,
 • Saptamana 2 BUDAPESTA – in valoare de 350 de Euro – echivalentul a 1.645 lei,
 • Saptamana 3 NISSA – in valoare de 460 Euro – echivalentul a 2.164 lei,
 • Saptamana 4 VIENA – in valoare de 420 Euro – echivalentul a 1974 lei,
 • Saptamana 5 ATENA – in valoare de 355 Euro – echivalentul a 1.668,5 lei,
 • Saptamana 6 ROMA – in valoare de 330 Euro – echivalentul a 1.551 lei,
 • Saptamana 7 MILANO – in valoare de 370 Euro – echivalentul a 1.730 lei,
 • Saptamana 8 BARI – in valoare de 400 Euro – echivalentul a 1.880 lei.

Excursiile includ cazare pentru 2 nopti, 2 persoane in camera dubla, hoteluri de 3* sau 4*, mic dejun pentru 2 persoane, zbor cu avionul din Bucuresti pana la orasul de destinatie, si bagaj de mana. Premiile nu includ taxele de statiune/oras/ hoteliere sau orice alte taxe solicitate la destinatie, de asemenea nu sunt incluse alte mese (in afara celor specificate in Regulament), transferul de la aeroport la hotel, taxe la diferite obiective turistice, asigurari si alte asemenea.

Tarifele excursiilor mentionate mai sus sunt estimative si pot suferi modificari de preturi in functie de modificarea tarifelor companiilor aeriene si / sau al unitatilor de cazare, modificarile vor fi suportate in mod integral de Organizator. Tarifele exprimate contin TVA.

Extragerile vor avea loc conform planificarii de la art. 5.1.

Dupa extragerea electronica la sorti, castigatorii vor fi contactati telefonic, iar dupa ce au fost contactati telefonic, prin intermediul postei electronice li se va transmite un mail pentru confirmarea premiului. Castigatorul are obligativitatea de a raspunde la mailul primit  prin care isi da consimtamantul de a participa la excursia castigata, precum si datele de contact ale persoanei care il va insoti in excursie. Nu vor fi acceptate modificari de nume ale persoanelor care vor benefica de premiu, ulterioare mailului initial de confirmare. In cazul in care castigatorul nu isi poate revendica premiul castigat, precum si in cazul in care acesta nu poate participa din motive independente de vointa sa, atunci castigatorul poate transmite catre o alta persoana premiul castigat. Mailul de confirmare, in toate cazurile, va trebui transmis catre Organizator, in termen de 36 de ore de la data la care i-a fost transmis, depasirea acestui termen echivaleaza cu decaderea din dreptul castigatorului de a-si valorifica premiul. In acest caz, precum si in cazul in care, dupa transmiterea mailului, castigatorul se razgandeste si nu mai vrea/poate sa participe la excursia castigata, Organizatorul va desemna un nou castigator din castigatorii extrasi de rezerva.

 1. Premiul II – consta in 8 telefoane marca Samsung A5 (2017), fiecare in valoare de 1.000 lei, respectiv valoare totala de 8.000 lei (TVA inclus)

 

 • Premiul III – consta in 8 boxe Bluetooth JBL FLIP 4, fiecare in valoare de 415 lei cu tva, valoare totala 3.320 lei cu TVA.

Premiile constand in telefoane si boxe vor putea fi ridicate din magazinul de unde a fost achizitionata perechea de ochelari Polaroid sau din magazinele partenere din tara prevazute la art. 2, in baza unui act de identitate valid, in termen de 7 zile calendaristice de la data la care castigatorul a fost contactat in vederea ridicarii premiului. La momentul la care castigatorul este contactat in vederea ridicarii premiului, acesta va trebui sa comunice si magazinul de unde vrea sa  ridice premiul. Termenul de 7  zile reprezinta termen de decadere, in cazul in care castigatorul nu se prezinta sa ridice premiul, acesta va fi acordat in ordine urmatorului castigator de rezerva desemnat.

In cazul in care castigatorul nu poate ridica premiul personal, ridicarea premiului de catre imputernicit poate fi facuta doar in baza unei procuri autentice.

Art. 6.2 Impozitele datorate pentru premiile acordate castigatorilor sunt achitate de Organizator in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Organizatorul Tombolei nu este raspuzantor de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina persoanelor castigatoare.

SECTIUNEA 7

INLOCUIREA/SCHIMBAREA/CONTRAVALOAREA IN BANI A PREMIILOR

Art. 7.1 Refuzul de a primi premiul sau de a-l valorifica in conditiile de mai sus mentionate, va conduce la pierderea dreptului castigatorului la premiu.

Art. 7.2 Catigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii acestuia in bani sau in alte obiecte si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor acestuia.

 

 

SECTIUNEA 8

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 8.1 Prin prezentul Regulament, Optical Network se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018. Prin inscrierea la Tombola si comunicarea datelor cu caracter personal, participantii si castigatorii Tombolei inteleg ca datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate in interesul legitim pe care Optical Network il are  in vederea desfasurarii prezentei Tombole.

Art. 8.2 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. La cererea expresa a persoanei vizate, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite pe adresa Organizatorului receptie@opticalnetwork.ro, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Art. 8.3 Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de Organizator in scopul desfasurarii Tombolei, sunt urmatoarele: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, orasul din care s-a achizitionat produsul, magazinul. De asemenea, in cazul persoanelor desemnate castigatoare a excursiilor oferite vor fi prelucrate si datele necesare in vederea depunerii declaratiilor fiscale: CNP si adresa castigatorului.

 

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul site-ului sunt IP-ul si data accesarii. Aceste date sunt accesate prin intermediul modulului de Securitate WordFence atunci cand detecteaza situatii care ar putea pune in pericol site-ul.

 

Scopul prelucrarii datelor este desfasurarea tombolei, temeiul legal al acestei prelucrari, fiind detaliat dupa cum urmeaza:

 • participarea la tombola, confirmarea inscrierii la tombola si la tragerile la sorti saptamanale (interesul legitim al Organizatorului);
 • plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);
 • solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Tombolei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
 • activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului);
 • retentia datelor cu caracter personal pe o perioada de 3 in vederea apararii in cazul unui litigiu si/sau diferend in legatura cu tombola organizata (interesul legitim al Organizatorului)

 

Art. 8.4 In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimțamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea la Tombola, nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

 

Art. 8.5 Optical Network prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct. Acestea pot fi dezvaluite catre:

 

 • partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, inclusiv Partenerii desemnati in aceasta Tombola implicati in desfasurarea si organizarea Tombolei;
 • notarilor publici /avocatilor desemnati sa acorde asistența pentru organizarea si desfasurarea Tombolei;
 • furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing – agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
 • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
 • furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web;
 • furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc.;
 • autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimțamantul sau interesul legitim).

 

Art. 8.7 Durata de pastrare a datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.  Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Tombolei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de 3 ani, in scopul exclusiv al Optical Network  de a se apara in eventualitatea aparitiei unor litigii. Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile, de minim 5 ani.

 

Art. 8.8  Drepturile persoanelor vizate

Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 

 • Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 • Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 • Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;
  • si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
  • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
  • datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

 

 • Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia specifica.

 

 • Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
 • in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Optical Network sa verifice exactitatea datelor in cauza;
 • in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

 

 

Pentru mai multe detalii privind modul in care Optical Network prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal va invitam sa consultati si:

 

 

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta Optical Network  utilizand urmatoarele date de contact:

Departament Marketing:

Strada Horia Macelariu nr.61-81, Sector 1, Bucuresti

Telefon: 0372.132.400

Fax: +4021-423 31 03

Adresa de e-mail: receptie@opticalnetwork.ro

 

SECTIUNEA 9

RASPUNDEREA

Art. 9.1 Prin participarea la Tombola, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Optical Network prin acest Regulament, nerespectarea acestora putand atrage raspunderea participantilor.

 

Art. 9.2 Prin participarea la Tombola, castigatorul este de acord sa furnizeze Organizatorului datele prevazute la Sectiunea 1 si sa semneze un proces verbal de predare primire a premiului castigat.

 

Art. 9.3 Inscrierea inainte sau dupa perioadele mentionate in Regulament nu se iau in considerare.

 

Art. 9.4 Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive exonereaza Optical Network de orice raspundere.

 

Art. 9.5 Optical Network nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta solicitarilor ce apar ulterior desemnarii castigatorului, cu privire la orice aspect in legatura cu Tombola.

 

Art. 9.6 Castigatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta, neasumandu-si nicio responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice alta consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie. Castigatorul care declara/transmite informatii/date eronate/false este decazut din calitatea de castigator.

 

Art. 9.7 In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul/premiile acordat/e.

 

Art. 9.8 Dupa inmanarea premiilor Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte reparatii, de orice natura, legate de premiul castigat.

 

Art. 9.9 Optical Network, in calitate de Organizator, nu isi asuma raspunderea pentru executarea necorespunzatoare, neconforma sau la timp a obligatiile asumate de companiile furnizoare de servicii acordate drept premii, acestea fiind direct raspunzatoare fata de castigatori, conform dispozitiilor legale privind protectia consumatorului precum si a celor care guverneaza categoriile de servicii prestate castigatorilor (servicii turistice, servicii de transport). De asemenea, Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire modificarile intervenite in orarul zborurilor, datorate culpei companiei de zbor sau conditiilor meteorologice.

 

 

SECTIUNEA 10

INCETAREA INAINTE DE TERMEN A TOMBOLEI

 

Art. 10.1 Prezenta Tombola poate inceta numai in urmatoarele situatii:

 

 • La implinirea termenului pentru care a fost anuntata Tombola,
 • In cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Optical Network, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Tombola.

 

Art. 10.2 In situatiile avute in vedere la art. 10.1 din prezenta sectiune, Optical Network nu este tinut de nicio obligatie catre participantii la Tombola, dupa cum nu este tinut la plata unei sume cu titlu de despagubire sau alte asemenea.

 

Art. 10.3 Situatiile avute in vedere la art.10.1 le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.

 

SECTIUNE 11

LITIGII SI LEGEA APLICABILA

 

Art. 11.1 Eventualele litigii aparute intre Optical Network, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta in conformitate cu dreptul comun.

 

Art. 11.2 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum aceasta a fost ulterior modificata si completata.

 

 

 

Anexa 1 la Campanie Polaroid Instant Experience

Lista magazine participante

Nr Crt NUMELE MAGAZINULUI ORAS ADRESA EXACTA LOCATIE
1 Alpis Optic Line AIUD Str Transilvaniei Nr 5a Bl A8
2 Alpis Optic Line ALBA IULIA B-dul Revolutiei 1989 Nr 2F
3 OptyU ALBA IULIA Str.Tudor Vladimirescu Nr 50A, MALL ALBA, Parter
4 Opticlinic ARAD Aleea Borsec Nr 5
5 OptiVog ARAD Bld Revolutiei Nr 26-38
6 OPTIblu Atrium Arad ARAD Atrium Mall, Calea Aurel Vlaicu, Nr. 10-12, ARAD
7 Laser Optica BACAU Str Mihai Viteazu nr.1
8 Laser Optica BACAU Str 9 mai nr.9
9 OPTIblu Arena Mall Bacau BACAU Arena Mall, Str. Stefan cel Mare, nr. 28, Bacau
10 Klarmann Cora Bacau BACAU Strada Milcov 2-4 , Spațiul G23
11 Gia Optics BAIA MARE Bd. Republicii nr. 20
12 Klarmann Baia Mare BAIA MARE Bd. București Nr 144
13 Mobil Optic BARLAD Bdul  Republicii Nr 237 BL.C1
14 Mobil Optic BARLAD Bdul  Republicii  Nr 181 BL.CM
15 Axa Design BARLAD Str. Republici nr.235
16 Morgana Optic BEIUS (BH) Strada Romana nr.19, Beius, jud BH
17 Ofta Medical Clinic BISTRITA Bd. Republicii, nr.55, Bistrita
18 Optik Eyes BISTRITA Strada Imparatul Traian nr. 46, Bistrita
19 Expert Optic BOTOSANI Calea Cationala nr.99
20 Optica Medicala BRAGADIRU Sos.Alexandriei, Nr.229, Bragadiru,  Ilfov
21 OPTIblu Braila BRAILA European Retail Park, Sat Varsatura, Comuna Chiscani, DN21,
22 Optimac BRASOV Bdul Victoriei Nr 4
23 Optimac BRASOV Bdul GriviteiI Nr 65
24 Optimac BRASOV Str. 13 Decembrie Nr 55-57
25 Noir Optic BRASOV Bdul Grivitei Nr 40
26 Optica Tehnico Medicale BRASOV Str Republicii Nr 55
27 Clarfon BRASOV Str. Iuliu Maniu nr. 39
28 OPTIblu Coresi Brasov BRASOV Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu, Nr. 1, BRASOV
29 Clinica Alcor Optimed BUCURESTI CLINICA ALCOR, Bdul Unirii NR 71 BL G2C Sector 3
30 Clarfon BUCURESTI Sos. Vergului nr. 20, Cora Pantelimon, Sector 2
31 Optica 87 BUCURESTI Pasaj Villacrosse, str Eugen Carada, BNR, Sector 3
32 Doro Iris BUCURESTI Str.Brasov Nr25, in incinta Auchan Drumul Taberei,Et1, sector 6
33 Opto Centru BUCURESTI Str.C-tin Radulescu Motru, Nr.2-4, parter, Bl.1-2, Sector 4
34 Opti Eyes BUCURESTI Dristor, Sos. Mihai Bravu, Nr 309 in spate la McDonalds, sector 3
35 Opti Eyes BUCURESTI Str.Mihail Sebastian, Nr 88, Complex Comercial Vulcan, sector 5
36 L’Optique BUCURESTI Str.Tache Ionescu Nr 29, Piata Lahovari, Sector 1
37 Orange Optic BUCURESTI Str.Liviu Rebreanu, Nr 4, Mall Park Lake, etaj2, Sector 3
38 Vintage BUCURESTI B-dul Iuliu Maniu nr 7 corp C, in incinta APACA, Sector 6
39 OPTIblu Cora Lujerului BUCURESTI Cora Lujerului, B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 19, sector 6
40 OPTIblu Afi Cotroceni BUCURESTI AFI Palace Cotroceni, B-dul. Vasile Milea, Nr. 4, Sector 6
41 OPTIblu Doamna Ghica BUCURESTI Sos. Colentina, Nr. 55A, Sector 2
42 OPTIblu Favorit BUCURESTI Complex Favorit, Str. Drumul Taberei, Nr. 24, Sector 6
43 OPTIblu Baneasa Shopping City BUCURESTI Baneasa Shopping City, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 44 A, Sector 1
44 OPTIblu Mihalache BUCURESTI B-dul. Ion Mihalache, Nr.92, Sector 1
45 OPTIblu Iris Titan BUCURESTI Iris Titan Shopping Center, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 33A, Sector 3
46 OPTIblu Promenada BUCURESTI Promenada Mall, Calea Floreasca, Nr. 246 B, Sector 1
47 OPTIblu Pantelimon BUCURESTI Sos. Pantelimon, Nr. 245, Sector 2
48 OPTIblu Sun Plaza BUCURESTI Sun Plaza Mall, Sos. Oltenitei, Nr. 83C, Calea Vacaresti ,Nr. 391, Sector 4,
49 OPTIblu Unirea BUCURESTI Unirea Shopping Center, Piata Unirii, Nr. 1, Sector 3
50 OPTIblu Mega Mall BUCURESTI Mega Mall, B-dul. Pierre de Coubertin, Nr. 3-5, Sector 2
51 OPTIblu Radu Beller BUCURESTI Str. Radu Beller, Nr.6, Sector 1
52 OPTIblu Park Lake BUCURESTI Park Lake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 4, Sector 3
53 OPTIblu Veranda Mall BUCURESTI Veranda Mall, Str. Ziduri Mosi, Nr. 23, Sector 2
54 OPTIblu Auchan Militari BUCURESTI Militari Shopping, B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 546-560, Sector 6
55 Klarmann Mega Mall BUCURESTI Mega Mall, B-dul. Pierre de Coubertin, Nr. 3-5, Sector 2
56 Klarmann Auchan Titan BUCURESTI Iris Titan Shopping Center, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 33A, Sector 3
57 Klarmann Colentina BUCURESTI Soseaua Colentina, Nr. 426-426 A, Sector 2
58 Klarmann Bucur Obor BUCURESTI Soseaua Colentina, nr.2, Complex Comercial Bucur Obor, Sector 2
59 Klarmann Piata Gorjului BUCURESTI Bd. Iuliu Maniu, nr. 138-142, Sector 6
60 Klarmann Veteranilor BUCURESTI Bulevardul Iuliu Maniu, nr 59, bl 10A, parter, Sector 6
61 Klarmann Cora Alexandriei BUCURESTI Șoseaua Alexandriei, nr 152, Sector 5
62 Opti Iris BUCURESTI Str. Drumul Dealul Bisericii nr.67-109, Complex Comercial Auchan Berceni, sector 4
63 Optimed BUZAU Bdul Stadionului, COMPLEX MICRO 14
64 Optimed BUZAU Bdul Unirii BL 1C parter
65 Optica Oftalmologie CERNAVODA Str Dacia Nr 14
66 OPTIblu Iulius Cluj CLUJ-NAPOCA Iulius Mall, Str. Alexandru Vaida Voievod, Nr. 53-55, CLUJ-NAPOCA
67 Klarmann Cora Cluj CLUJ-NAPOCA Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 142, Cluj-Napoca
68 Ofta Line CLUJ-NAPOCA Strada Bucegi nr.14 (incinta complex BIG), Cluj-Napoca
69 Iris Optica CLUJ-NAPOCA Calea Manastur nr.13, Cluj-Napoca
70 Q Vision CLUJ-NAPOCA Strada Constantin Brancusi nr.117, Cluj-Napoca
71 Corvin Optik CLUJ-NAPOCA Strada Regele Ferdinand nr.21, Cluj-Napoca
72 Ofta Line CLUJ-NAPOCA Bd. 21 decembrie 1989 nr. 131, Cluj-Napoca
73 OPTIblu Constanta CONSTANTA City Park Mall, B-dul. Alexandru Lapusneanu, Nr. 116C, CONSTANTA
74 Lenard  Optika COVASNA Str Unirii Nr 2
75 OPTIblu Craiova CRAIOVA Electroputere Parc, Calea Bucuresti, Nr. 80, CRAIOVA
76 OptiWiew DEVA Bul 1 Decembrie 1918 Nr 15 (langa teatru)
77 Uvex Optic Line DEVA Bld Decebal Bl M
78 Bell Optik DEVA B-dul Decebal Bl 22 Parter
79 Creativ Optik FOCSANI Str.Gheorghe Pastia Nr 2
80 Klarmann Focsani FOCSANI Calea Moldovei, Nr.32, Focșani, Vrancea
81 Damiseb Optic GALATI Str Traian Nr 53
82 OPTIblu Galati Shopping City GALATI Galati Shopping City, B-dul. George Cosbuc, Nr. 251,GALATI
83 Klarmann Galati GALATI Strada Oțelarilor, Galați, Micro 21
84 Klarmann Galati Shopping City GALATI Bulevardul George Coșbuc, nr. 251
85 Uvex Optic Line HUNEDOARA Bdul Dacia Bl M zona Sanitas
86 OPTIblu Iasi IASI Iulius Mall, B-dul. Tudor Vladimirescu, Nr. 113, IASI
87 Klarmann Felicia IASI Str. Bucium, Nr. 36, Spatiul S62, Carrefour Felicia, Iasi
88 Lehel Optika MIERCUREA CIUC Strada Lunca Mare, Incinta Kaufland, Miercurea Ciuc
89 Lehel Optika ODORHEIU SECUIESC Strada Bethlen Gabor nr.73, Incinta Kaufland, Odorheiu Secuiesc
90 Optika 88 ODORHEIU SECUIESC Piata Primariei nr.1, Odorheiu Secuiesc
91 Margot Optic ORADEA Piata Regele Ferdinand I nr. 1, Oradea
92 OPTIblu Lotus Oradea ORADEA Lotus Center, Str. Nufarului nr. 30, ORADEA
93 Viena Optik PETROSANI Str 1 Decembrie 1918 Nr 71
94 Optimed PETROSANI Str 1 Decembrie 1918 Nr 67
95 Medical Optic PIATRA NEAMT Str.Mihai Eminescu, Nr8, Bl.D5, Sc.B, parter
96 Opticonsult PIATRA NEAMT Str Mihai Eminescu nr.3
97 OPTIblu Piatra Neamt PIATRA NEAMT Shopping City Piatra Neamt, B-dul. Decebal, Nr. 79, PIATRA NEAMT
98 Opti Iris PLUS PITESTI Bradu. Sat Geamana. Centru Comercial Auchan Galerie
99 Opti Iris PITESTI Str. Dobrogeanu Gherea Nr 1 Centru Comercial Auchan Gavana
100 Visus Optic PLOIESTI Str General Traian Mosoiu Nr 11
101 OPTIblu Ploiesti PLOIESTI Complex Mercur, Str. Unirii, nr. 2, Ploiesti
102 OPTIblu Afi Ploiesti PLOIESTI AFI Ploiesti, Str. Calomfirescu, Nr. 2, PLOIESTI
103 OPTIblu Ploiesti Shopping City PLOIESTI Drumul National DN1 B, Km 6, PLOIESTI
104 Optimed RAMNICU SARAT Str  Constantiin Brancoveanu Nr.9
105 PROOPTIK RAMNICU VALCEA Str.Regina Maria Nr.5, BL.J, PARTER
106 OPTIblu Ramnicu Valcea RAMNICU VALCEA Ramnicu Valcea Shopping City, Str. Ferdinand, Nr. 38, VALCEA
107 OptiVog SATU MARE Str Gh. Lazar Nr 1
108 OptiVog SATU MARE Str I.C. Bratianu Nr 2
109 Alpis Optic Line SEBES Str Lucian Blaga Nr 32
110 Lenard  Optika SFANTUL GHEORGHE Str Grigore Balan, Bloc 30
111 IDEAL OPTIC SIBIU Str. Semaforului Nr. 11
112 IDEAL OPTIC SIBIU Str. Sibiului NR.1
113 OptyU SIBIU Sos. Sibiului nr.5.SELIMBAR, incinta SHOPPING CITY, galeria CARREFOUR
114 Iris Optica SIGHISOARA Str Morii Nr 3/1 SIGHISOARA JUD MURES
115 Expert Optic SUCEAVA Iulius Mall Suceava , Calea Uniri nr.22
116 OPTIblu Suceava SUCEAVA Iulius Mall, Calea Unirii, Nr. 22, SUCEAVA
117 Ilona Optik TARGOVISTE Str. Mircea cel Batran BL.H6. parter
118 OPTIblu Targu Jiu TARGU JIU Shopping City Targu Jiu, Str. Termocentralei, Nr. 10, TARGU JIU
119 Dora Optics TARGU MURES Piata Marasesti nr.21, Targu Mures
120 Vizual Med TARGU MURES Piata Teatrului nr.1, Targu Mures
121 Klarmann Targu Mures TARGU MURES Strada Gheorghe Doja, Nr.243, Târgu Mureș
122 Lenard  Optika TARGUL SECUIESC Str Gheorghe Doja Nr 43
123 Mobil Optic TECUCI Str 1 Decembrie 1918 Nr 89 BL AG3
124 Mobil Optic TECUCI Str 1 Decembrie 1918 Nr 62 BL.A, parter
125 Optica Parang TG JIU Str Victoriei Nr 44 (complex comercial Parang parter)
126 Medical Optic TG JIU Str.Tudor Vladimirescu nr25, parter
127 Optical Company TG JIU PIATA MARE Bdul Constantin Brancusi Nr 47 parter  (Piata Mare)
128 Optic Shop TIMISOARA Str Alba Iulia Nr 7
129 Interioptik TIMISOARA Iulius Mall (Str Aristide Demetriade Nr 1) Etaj 1
130 Optica Eugen TIMISOARA Piata Unirii Nr 2 colt cu Gh. Lazar
131 Look Optik TIMISOARA Calea Sagului Nr 223 Galeria Comerciala Auchan Sud
132 Beta Optik TIMISOARA Str Lucian Blaga Nr 7
133 OPTIblu Timisoara TIMISOARA Iulius Mall, Str. Aristide Demetriade, NR. 1, TIMISOARA
134 OPTIblu Timisoara Shopping City TIMISOARA Timisoara Shopping City, Calea Sagului, Nr. 100, TIMISOARA
135 Lufacom TULCEA Str Babagad  Nr 1, Magazinul WINMARK, parter
136 Alpis Optic Line TURDA Str Libertatii Nr 3
137 Axa Design VASLUI Str.Stefan cel Mare nr.45